Sklerotizace žilek

 
Od určitého věku trápí žilky na nohou většinu žen. Podle jejich velikosti lze žilky odstranit laserem (drobné pavoučkové žilky zhruba do 1 mm průměru) nebo sklerotizací (o něco větší).
 
Máte-li v rodině genetickou predispozici, nečekejte a přijďte na konzultaci
Pokud jste situaci nechali dlouho bez řešení, nejspíš budete mít na nohou žilky různých průměrů, které budou vyžadovat kombinaci invazivních a neinvazních metod. V takovém případě se začíná odstraňováním větších žilek (operace, sklerotizace) a teprve poté se řeší ty menší (laserem).
 
 

Ceny sklerotizace:

Konzultace a aplikace přípravku Aethoxysklerol 2 ml - 3.800 Kč

Aplikace každé další ampule přípravku Aethoxysklerol v rámci návštěvy - 690 Kč.

Množství potřebné látky určuje striktně lékař.
Obvykle je k 1 ošetření zapotřebí 2-3 ampulí sklerotizačního roztoku.
 
Cena nezahrnuje kompresní punčochy (dělají se na míru), které doporučujeme zajistit si předem ve vámi vybraných zdravotnických potřebách.
 

 

Cz
Jak to funguje: 
 
Sklerotizace metličkových a retikulárních varixů dolních končetin je metoda, kdy lékař jehlou aplikuje roztok sklerotizační látky jednotlivými vpichy do centra rozšířené povrchové žíly (varixu). Aplikovaná látka způsobí uvnitř cévy žádoucí poškození její vnitřní stěny. Tím se aktivuje vznik krevní sraženiny. Pomocí přiloženého kompresivního obvazu se přitisknou stěny cévy k sobě a dojde k požadované přeměně na vazivovou tkáň a k uzávěru žíly. Předpokládaným prospěchem tohoto lékařského výkonu je částečné nebo úplné vymizení varixů (křečových žil).
 
Metoda sklerotizace žilek se používá k odstraňování drobných varixů z estetických důvodů. Většinou nevede k odstranění pocitu těžkých nohou, otoků či bolestí. Účinek zákroku je velmi individuální, stejně tak délka dosaženého estetického efektu a závisí na tíži postižení žilního systému, další terapii a dodržování režimových opatření.
 
Průběh ošetření: 
 
Aplikace se provádí v leže. Po ošetření kůže desinfekcí v místě vpichu lékař aplikuje látku nitrožilně. Ihned poté je do místa vpichu přiložen kompresivní tampon. Po ošetření všech lokalit dané končetiny je přiložena kompresivní elastická bandáž.
 
Potenciálně nepříznivé reakce
 
Po léčbě musí pacient dodržovat kompresi elastickými obinadly (2 dny po výkonu) a dále kompresivními punčochami po dobu minimálně 1 měsíce.
 
Bezprostředně po ošetření může dojít k zarudnutí a k otoku oblasti, kde aplikace roztoku probíhala. Tento stav může trvat ještě následující den, výjimečně 3 dny po zákroku. Může se vytvořit hematom, který vymizí přibližně do 14 dnů. Alergická reakce typu vyrážky a dlouhodobě přítomného otoku je velmi vzácná. V místě vpichu a jeho okolí může vniknout zánět nebo vznik hnědých skvrn (hyperpigmentace). Vznik hluboké žilní trombózy byl u tohoto výkonu popsán vzácně.
 
Naplánování zákroku
 
Sklerotizaci je vhodné provádět od podzimu do jara, v českých podmínkách obvykle od konce září do května. V teplejších měsících bývá nošení kompresních punčoch po dobu 1 měsíce nepohodlné.

 

Jak dlouho ošetření trvá: 
 
Ošetření trvá zhruba 30 - 45 minut dle velikosti ošetřovaného místa.